Guidance ECMWF-model

Weer
Beoordeling lange termijn
Beoordeling door meteoroloog
Geldig van vrijdag 04 september tot woensdag 16 september
Synoptische ontwikkeling
Tussen een hoog ten westen van de Britse Eilanden en lage druk boven Scandinavië staat in onze contreien een noordwestelijke stroming met polaire lucht. Rondom het hoog passeren van tijd tot tijd enkele frontale restanten en troggen. Na het weekend gaat het hoog aan de wandel naar Scandinavië, waardoor de stroming naar het oosten draait. Vanaf de oceaan trekt dan een lagedrukgebied naar de Golf van Biskaje, waardoor de gradiënt boven ons land verder toeneemt. We bevinden ons dan nog net aan de noordzijde van de warmere lucht.
Modelbeoordeling en onzekerheden
Grootschalig gezien is het overgrote deel van het ensemble in lijn met het hiervoor geschetste beeld. De ECMWF-clusterscenario's laten allen de overgang zien van een setting met een Atlantische rug die geleidelijk naar het vaste land verplaatst en daar een blokkade vormt. Toch zien we op de langere termijn dat de positieve drukanomalie op een andere plaats terechtkomt in een deel van het ensemble, wat meteen de relatief kleine onzekerheid bepaalt. Ondanks dat hoge druk ons weerbeeld steeds meer gaat domineren blijven er neerslagsignalen aanwezig. De controlrun is wel illustratief. Het laag dat richting de Golf van Biskaje koerst wordt in deze run opgenomen in een sturend Atlantisch laag en de frontale vore weet hierdoor veel noordelijker te komen. Verstoringen zijn voortdurend dichtbij, ook al wordt de activiteit enigszins onderdrukt.
Samenvatting meerdaagse-periode:
Maxima ruim onder normaal en geregeld buien of regen. Vanaf zondag lijken de hoeveelheden regen wel iets minder te worden.
Samenvatting EPS-periode:
Waarschijnlijk blijven de maxima onder het langjarig gemiddelde liggen, maar wordt het geleidelijk wel iets warmer. De neerslagkansen nemen af naar 30-40% en de kans op zonnige perioden neemt toe.

Paraaf meteoroloog: zwagers
Uitgifte: 02/09/2015 03.02 uur LT

bron: KNMI