Disclaimer

Disclaimer

Meteo IJsselmuiden wordt door slechts een persoon onderhouden en is een amateur site met informatie over het weer. Ondanks de zorg en aandacht die Meteo IJsselmuiden besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Het is voor Meteo IJsselmuiden allemaal handwerk.

Meteo IJsselmuiden kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Meteo IJsselmuiden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Meteo IJsselmuiden is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Meteo IJsselmuiden is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Meteo IJsselmuiden zouden voorkomen.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Meteo IJsselmuiden is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.

De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Meteo IJsselmuiden behoudt het recht om opgestuurde foto's zonder enig commentaar te weigeren, verwijderen of informatie daarvan te wijzigen.

Eventueel verstrekte gegevens worden niet gedeeld met derden of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Cookies

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

De website "meteoijsselmuiden.nl" maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de voorkeuren te onthouden.

Om cookies te vermijden, kunt u uw browser configureren om cookies te weigeren. Door dit te doen kunnen bepaalde functionaliteiten van de websites verloren gaan. De procedure voor de afwijzing van cookies hangt af van welke browser u gebruikt. Raadpleeg informatie van uw webbrowser voor meer details.