Guidance ECMWF-model

Weer
Beoordeling lange termijn
Beoordeling door meteoroloog
Geldig van dinsdag 21 november tot zondag 03 december
Synoptische ontwikkeling
Een hoogterug met de as boven de Britse Eilanden trekt oostwaarts. Dinsdag trekt een warmtefront over het aandachtsgebied noordoostwaarts waarna we in een brede warme sector in een cyclonale zuidwestelijke stroming komen. De meeste frontale activiteit lijkt daarna ten westen en noorden van Nederland te blijven. In het weekeinde passeert het polaire front en daarna de as van de hoogtetrog, daarna is de stroming cyclonaal westelijk waarbij actieve depressies over of ten N van Schotland oostwaarts trekken.
Modelbeoordeling en onzekerheden
De uitvoer is grootschalig gezien consistent. De nabijheid van frontale zones zorgt de komende week voor onzekerheid. In circa 60% leden blijven de neerslaggebieden van frontale systemen meestal boven de Britse Eilanden en de Noordzee en blijft het in vooral het zuiden en oosten van Nederland grotendeels droog. In de zuidwestelijke stroming na dinsdag is het met 12-16 graden opvallend zacht. In de passage van het polaire front in het weekeinde zijn er duidelijke timingsverschillen. De 1812 oper en control uitvoer zijn met zaterdagochtend een van de vroegste oplossingen. In een deel van de Eps leden blijft de stroming minimaal tot en met maandag 27 november zuidwestelijk. Na passage van een (in de oper uitvoer uitgesproken) rug krijgen we te maken met een afwisseling van maritiem tropische en (terugkerende) maritiem polaire lucht. De temperatuurverdeling tendeert op de lange termijn naar waarden rond normaal met een vrij grote spreiding. De kans op vorst in de nacht ligt dan rond 15%.
Samenvatting meerdaagse-periode:
Dinsdag eerst regen, daarna minder nat en zacht. Tegen het weekeinde toenemende kans op regen.
Samenvatting EPS-periode:
Grote (80%) kans op aanhoudend wisselvallig weer. Temperaturen eerst boven, later rond normaal.

Paraaf meteoroloog: huiskamp
Uitgifte: 19/11/2017 03.41 uur LT

bron: KNMI


Meteo IJsselmuiden

Volg ons op: