Guidance ECMWF-model

Weer
Beoordeling lange termijn
Beoordeling door meteoroloog
Geldig van woensdag 04 mei tot maandag 16 mei
Synoptische ontwikkeling
In het hoogtepatroon ligt een rug ten westen van ons land. Deze beweegt langzaam over ons land en komt in het weekend als blokkerend hoog boven Scandinavie en Rusland te liggen en handhaaft zich daar in de nieuwe week. In de loop van deze week komt een uitgezakte hoogtetrog vanaf de Atlantische Oceaan dichterbij en komt dan vanaf Groenland, west van Ierland langs richting het Iberisch Schiereiland te liggen. In het begin van de nieuwe week komt een hoogtelaag west van Spanje te liggen en komen we geleidelijk onder invloed van een trog vanuit dit laag. In het grondpatroon zien we op woensdag een hoog met het centrum boven onze omgeving liggen. Dit verplaatst zich geleidelijk richting Scandinavie en Rusland. Boven het zuidwesten van Europa zien we lagedruk en onstabiliteit. Tot en met het weekend houdt het hoog greep op onze omgeving en zorgt met een zuidoostelijke wind voor aanvoer van warme lucht. In de loop van de nieuwe week komt onze omgeving onder een cyclonale invloed en neemt de kans op neerslag toe.
Modelbeoordeling en onzekerheden
Tot en met het weekend bevinden we ons onder hoge druk invloed met een (zuid-)oostelijke aanvoer van warme lucht. Dit zorgt voor een periode van droog weer met oplopende temperaturen. Dit wordt ondersteund door het gehele ensemble. Op de langere termijn pas nemen de neerslagkansen (convectie) weer toe, als in steeds groter deel van de leden de invloed van het hoog afneemt en lage druk vanuit het zuidwesten nadert. Ook de spreiding in de temperatuur neemt dan toe.
Samenvatting meerdaagse-periode:
Perioden met zon en droog. Maximum temperaturen oplopend naar waarden rond of boven de 20 graden.
Samenvatting EPS-periode:
Aanvankelijk grote kans (80%) op een droog weertype, met temperaturen boven de normale waarden voor de tijd van het jaar. In de loop van de periode nemen de neerslagkansen toe, evenals de kans op een koeler weertype.

Paraaf meteoroloog: berge
Uitgifte: 02/05/2016 01.04 uur LT

bron: KNMI