Guidance ECMWF-model

Weer
Beoordeling lange termijn
Beoordeling door meteoroloog
Geldig van vrijdag 02 september tot woensdag 14 september
Synoptische ontwikkeling
Tot en met zondag 4 september is er sprake van een min of meer zonale 500 hPa-stroming. Pas op zondag lijkt er een actievere hoogtetrog over de Noordzee te trekken. Begin van de volgende week begint het hoogtepatroon sterker te meanderen, met maandag/dinsdag een grootschalige trog ten westen van het Europese vasteland en een hoogterug boven het continent. Aan de grond overheerst in het algemeen de hogedruk, heel af en toe afgewisseld door een zwak front. Overheersende stroming blijft zuidwestelijk.
Modelbeoordeling en onzekerheden
Tot en met zaterdag 3 september zijn de ontwikkelingen in grote lijnen eenduidig. De meeste EPS-leden schetsen een (vrijwel) droog en tamelijk zomers weertype, waarbij de passage van enkele zwakke fronten op donderdag 1 en zaterdag 3 september qua neerslag vrijwel geruisloos verlopen. Zondag, op de passage van een iets actiever front, komt de EPS-uitvoer met ongeveer 50% kans op meer dan 1 mm, kans op meer dan 3 mm 30-40%. De opmaat naar het sterkere meanderen van het hoogtepatroon begin van de volgende week zien we in 60-70% van de leden terug, wat ook bevestigd wordt in de EPS-cluster plaatjes. Aan de grond zien we na een iets wisselvalliger intermezzo van begin komende week een dominantie van de hoge druk in een meerderheid van de EPS-leden. We zien, afhankelijk van de positie van de hoge druk, een behoorlijke spreiding in de temperatuur-uitvoer. Kans op temperaturen boven normaal is hoog, rond 70%. Meest waarschijnlijke scenario is een zuid tot zuidwestelijke hoogtestroming met een rug boven Midden-Europa en een trog (net) ten westen van het Europese vasteland. Er zijn zelfs enkele leden met temperaturen die richting de tropische waarden gaan.
Samenvatting meerdaagse-periode:
Perioden met zon en tot het weekeinde meest droog. Vooral begin volgende week kans op regen of enkele buien. Middagtemperaturen op de meeste dagen ruim boven 20 graden.
Samenvatting EPS-periode:
Grote kans (60-70%) op een weertype met temperaturen boven het langjarig gemiddelde en soms een bui.

Paraaf meteoroloog: buscher
Uitgifte: 31/08/2016 05.04 uur LT

bron: KNMI