Guidance ECMWF-model

Weer
Beoordeling lange termijn
Beoordeling door meteoroloog
Geldig van zaterdag 30 mei tot donderdag 11 juni
Synoptische ontwikkeling
Een lagedrukgebied boven het zuiden van Scandinavië beweegt zaterdag langzaam noordwaarts en een rug boven de Britse Eilanden beweegt zaterdagavond en de nacht naar zondag over ons land oostwaarts. Zondagmiddag en -avond beweegt een frontaal systeem van west naar oost over de Noordzee en het zuidelijk deel ervan komt in de nacht naar maandag boven ons land te liggen. Aan de voorzijde van deze frontale zone wordt zondag met een zuidelijke wind tijdelijk warmere lucht aangevoerd. Maandag komt deze frontale zone golvend noord-zuid georiënteerd over ons land te liggen. Maandagavond bereikt een tweede golf in dit front ons land. Een lagedrukgebied dat maandag net west van Ierland ligt beweegt langzaam oostwaarts en trekt woensdag al opvullend weg richting Scandinavië. In de loop van dinsdag komen we in de polaire lucht terecht, waarin we ons ook woensdag bevinden. Van tijd tot tijd krijgen we dan troggen en delen van ingedraaide occlusies over ons heen. Na woensdag verplaatst het centrum van het hoog zich vanaf de Oceaan naar Noordwest-Europa. De exacte positie van het hoog bepaalt of we een koele noordelijke stroming krijgen of een veel warmere noordoostelijke of oostelijke stroming.
Modelbeoordeling en onzekerheden
Tot en met woensdag zien we qua grootschalige synoptische ontwikkeling een consistent beeld in de EPS-oplossingen. De spreiding in de temperatuur op maandag en dinsdag heeft alles te maken met de exacte positie van de golvende frontale zone (scheiding tussen koele lucht in het westen en warme lucht in het oosten) die dan recht boven ons land ligt. Deze dagen laten dan ook het sterkste neerslagsignaal zien. De exacte positie van het hoog is nog allerminst zeker. Bij een positie van het hogedrukcentrum boven de Britse Eilanden zal er een aanvoer zijn van koele Noordzeelucht. Een positie meer boven de Noordzee of het zuiden van Scandinavië levert een noordoostelijke of oostelijke stroming op meer waarin de temperaturen kunnen stijgen tot zomerse waarden. Zekere later in de periode lijken de warmere leden in de meerderheid te komen met een ca. 60% kans op temperaturen van meer dan 20 graden en ca. 25% kans op zomerse temperaturen van boven de 25 graden. Door de overheersende hogedrukinvloed blijft het nagenoeg overal droog, neerslagkans rond 20%. Verder is er weinig bewolking.
Samenvatting meerdaagse-periode:
Aanhoudend wisselvallig met vooral op maandag en dinsdag grote neerslagkansen. Op zondag, en mogelijk ook maandag, ligt de middagtemperatuur boven de 20 graden, op de overige dagen eronder.
Samenvatting EPS-periode:
Grote kans op een overgang naar een rustig, droog en warmer weertype met geregeld zon.

Paraaf meteoroloog: homan
Uitgifte: 28/05/2015 04.15 uur LT

bron: KNMI

meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 10-05-2012 20:58. Pagina gegenereerd met 30 queries in 38,72 ms. Disclaimer