Guidance ECMWF-model

Weer
Beoordeling lange termijn
Beoordeling door meteoroloog
Geldig van maandag 24 oktober tot zaterdag 05 november
Synoptische ontwikkeling
Een hoogtelaag is van Duitsland naar Denemarken getrokken en vult al verder noordwaarts bewegend verder op. Het aandachtsgebied komt dan de komende week in een meanderende zonale stroming terecht waarin ruggen en troggen elkaar opvolgen. Ongeveer de helft van de leden laten vanaf einde van de week een hoogterug boven onze omgeving wat verder noordwaarts komen en daarmee wordt de zonale stroming in ons gebied onderbroken tot het einde van deze periode. Het zonale patroon in de bovenlucht is ook terug te zien in de EPS pluim en in de grondkaart, waarop vanaf dinsdag een hoog opbouwt met het centrum net ten zuiden van ons land. Het hoog beweegt langzaam oostwaarts en houdt tot begin van de daarop volgende week stand. Daarna lijkt tussen IJsland en de Britse Eilanden een nieuw hoog te gaan vormen met een uitloper in onze richting.
Modelbeoordeling en onzekerheden
Het beschreven scenario wordt, op enkele timingsverschillen na, vrij redelijk weergegeven in de pluim, de zekerheid lijkt dus redelijk groot 70-80%. Vanaf het volgende weekeinde neemt de onzekerheid fors toe en zien we bijna een bifurcatie optreden. Dit kan gevolg zijn van de exacte positie van de rug-as vanuit het eerder genoemde hoog.
Samenvatting meerdaagse-periode:
Wisselvallig met af en toe regen en temperaturen die rond de normale waardes van 13-14 graden liggen. Vanaf midden komende week meest droog met in de nacht en ochtend kans op mist.
Samenvatting EPS-periode:
Vrij grote kans (70-80%) op overwegend droog weer, 20-30% kans op het aanhouden van het (licht) wisselvallige weertype. De temperatuur ligt rond of iets onder het langjarig gemiddelde.

Paraaf meteoroloog: diepevee
Uitgifte: 22/10/2016 15.19 uur LT

bron: KNMI


Meteo IJsselmuiden

Volg ons op: