Guidance modellen algemeen

Weer
Modellen algemeen tot +48 uur
Beoordeling door meteoroloog

Geldig tot zaterdag 23 mei 2015 24.00 locale tijd
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.
Modellenbeoordeling.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Aan de oostflank van een opbouwend rug boven de Britse Eilanden vinden we een koufront, NO-ZW georiënteerd boven het noorden van onze FIR, behorende bij een laag boven Scandinavië. Het front verplaatst zich zuidoostwaarts en bereikt rond 03 UTC het noordwesten. Voor het koufront uit wordt met de zuidwestelijke stroming geleidelijk wat vochtiger lucht vanuit Het Kanaal aangevoerd. Het koufront verlaat vanavond het zuidoosten, maar blijft, al golvend, min of meer slepen net ten zuiden van ons land. De Britse rug verplaatst zich eveneens zuidoostwaarts richting ons land en daar krijgt ons land zondag mee te maken. In het kielzog van deze rug komt een volgend front (occlusie behorend bij een laag boven IJsland) richting ons land en zondag 18 UTC ligt deze NO-ZW georiënteerde occlusie van Skagerrak naar Het Kanaal over onze FIR.
MODELBEOORDELING:
Modellen zijn redelijk consistent in de synoptische ontwikkeling. Detailverschillen zijn er wel. Met name de hoeveelheid vocht bij het koufront en dus bewolking verschilt enigszins. EC12 heeft de meeste middelbare en hoge bewolking, terwijl Harmonie voor het koufront uit de meeste lage bewolking heeft. Actueel lijkt de lage bewolking op het koufront nog het beste gerepresenteerd te worden door EC. Geleidelijk worden de signalen op slechte condities nabij het koufront groter en zijn wel realistisch, ook gezien de actualiteit. De timing van het tweede front lopen enigszins uiteen , waarbij Harmonie18 het traagst is.
Aandachtspunten.
WIND:
De frontale vore (koufront) wordt er een beetje uitgedrukt door de opbouw van hogedruk. Windpatronen zijn eenduidig. We zien na passage van het koufront meer wind opsteken uit een N-NO-lijke richting, matig boven land tot vrij krachtig langs de westkust. Na passage van het front door wat kouadvectie en tevens een (over)adiabatische opbouw, in opklaringen een vlagerige wind, met vlagen van 20 knopen tot 30 in de kustgebieden. Op de Noordzee geen seinen
BEWOLKING:
In de frontale zone zien we een vochtige opbouw met reële kans op ST 300-1000 vt. Verder zien we voor het front uit door de ZW-lijke stroming vanuit Het Kanaal ST<500 vt worden geadvecteerd. Vooral Harmonie geeft een indicatie en gezien de actualiteit en afgaande op de trajectorieen is dit scenario realistisch. Slechtste condities waarschijnlijk vanochtend in het zuidwesten.
NEERSLAG:
Nabij en op nadering van het koufront (mot)regen. We zien een tamelijk diepe verzadigde laag tot circa FL100, wolkentoppen tot -4 C. Het zal vooral coalescentie neerslag zijn: motregen. Omdat de temperatuur in het ZO nog kan oplopen voordat het front arriveert, zal daar het front een wat meer buiig karakter krijgen, alhoewel van Cb nauwelijks sprake kan zijn met toppen van max FL120. Na passage van het front droog.
ZICHT:
10+ km in de frontale zone 3-8 km en lokaal mogelijk 1500-3000 m.
TEMPERATUUR:
Vannacht rond 10 C, morgen voor de frontale zone uit in het zuidoosten nog oplopend naar ca. 19 C. Achter de frontale zone landinwaarts oplopend naar 15 a 17 C , op de Wadden ca. 12 C.

Paraaf meteoroloog: debie
Uitgifte: 22/05/2015 23.52 uur LT.

bron: KNMI

meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 10-05-2012 20:57. Pagina gegenereerd met 30 queries in 36,76 ms. Disclaimer