Guidance modellen algemeen

Weer
Modellen algemeen tot +48 uur
Beoordeling door meteoroloog

Geldig tot maandag 24 oktober 2016 24.00 locale tijd
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.
Modellenbeoordeling.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een lagedrukgebied boven Sleeswijk-Holstein vult langzaam op en trekt richting de Duitse Bocht. Het hoogtelaag volgt min of meer dezelfde koers en wordt Overdag eveneens boven de Duitse Bocht verwacht. Om het laag gedraaid zijn occlusierestanten aanwezig. In de kern van het hoogtelaag is de bovenlucht behoorlijk koud, ca -30°C. Noordwest van het Iberisch Schiereiland is een lagedrukgebied aanwezig. Dit laag trekt langzaam zuidwaarts waarbij op de oostflank ervan zachtere lucht over Frankrijk noordwaarts weet op te dringen.
MODELBEOORDELING:
De modellen ontlopen elkaar niet veel voor wat betreft de synoptische ontwikkeling. De neerslagpatronen rond het opvullende en wegtrekkende laag komen ook vrij goed overeen. De buiige regen blijft beperkt tot het noorden van het land. Wat betreft de opdringende neerslag vanuit het zuiden zondagavond/maandagnacht zien we wel verschillen ontstaan. Hirlam/EC hebben maandagnacht van het zuiden uit af en toe lichte neerslag. De beide Harmonies geven de neerslag tot over de Ardennen maar deze in dit soort situaties (lichte neerslag op naderend warmtefront) minder betrouwbaar. Voorlopig houden we Hirlam/EC aan. Verder grote verschillen in de condities in de grenslaag komende avond/nacht en morgenochtend. maar het signaal dat de modellen afgeven is wel tamelijk eenduidig nl: in opklaringsgebieden ontstaat makkelijk mist en waarschijnlijk weinig of geen St. In het noorden is meer bewolking aanwezig, mogelijk ook St, samenhangend met de daar aanwezige occlusierestanten, en daar dan ook lagere mistkansen. Harmonie laat voor de van het zuiden uit oprukkende bewolking, zondagavond/maandagnacht nog mist ontstaan. Hangt af van de hoeveelheid en snelheid waarmee de bewolking noordwaarts beweegt.
Aandachtspunten.
WIND:
7 Bft in de Vissersbank, verder geen bijzonderheden.
BEWOLKING:
Vannacht boven land brede opklaringen waarin zich vooral mist vormt en weinig of geen St. In het (uiterste) noorden meer bewolking nabij occlusierestanten met daarin een kans op verscholen Cb's en mogelijk lokaal ook enige St. In de ochtend optrekkende mist wat lokaal eerst St kan opleveren en daarna enkele ondiepe Cu. Verder ook brede opklaringen, met name in het midden en zuiden van het land. In het noorden nog steeds de bewolking van de occlusierestanten. In de avond van het zuiden uit toenemende hoge bewolking als gevolg van warmteadvectie in de nacht naar maandag geleidelijk ook dikker wordend.
NEERSLAG:
Boven zee is de opbouw onstabiel en daar geregeld buien, vooral bij de occlusie mogelijk met onweer. Vannacht occlusierestanten boven het noorden met daar dan af en toe buiige regen. Een enkele onweersklap is daar nog steeds niet uit te sluiten. Nabij het hoogtelaag boven de Duitse Bocht is de kans daarop, vanwege de koudere bovenlucht, groter. In de nacht naar maandag maakt het (uiterste) zuiden kans op af en toe lichte regen.
ZICHT:
Zichten boven land matig tot slecht. Boven zee goed, maar in neerslag soms matig. Vannacht opklaringsgebieden op uitgebreide schaal mist. Harmonie zet dit (zoals vaker) veel zwaarder aan dan Hirlam. In de ochtend weer (langzaam) optrekkende mist, in de middag meest goede zichten. In de nacht naar maandag met name in het noorden mogelijk nog mist, afhankelijk hoe snel de bewolking vanuit het zuiden komt opzetten.
TEMPERATUUR:
Komende nacht in opklaringsgebieden temperatuur lokaal dicht bij het vriespunt. Actueel is de 10cm temperatuur al onder nul. Het wegdek van een enkele brug komt dan mogelijk net onder het vriespunt.

Paraaf meteoroloog: veeken
Uitgifte: 23/10/2016 00.30 uur LT.

bron: KNMI


Meteo IJsselmuiden

Volg ons op: