Guidance meerdaagse

Beoordeling van de meerdaagse verwachting door een meteoroloog.

06:19 20:49

Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn

Beoordeling door meteoroloog
Geldig tot woensdag 8 mei 2019 23:59 uur

Een lagedrukgebied ligt donderdag boven het zuidwesten van de Britse Eilanden. Aan de oostflank van dit laag staat boven onze omgeving een zuidelijke stroming waarin een golvend frontaal systeem ons in de middag en avond passeert. Na frontpassage bevinden we ons vrijdag in getransformeerde maritiem polaire lucht. Vrijdag overdag hebben we te maken met een tijdelijke kleinschalige rug over onze omgeving, het eerdergenoemde front sleept vrijdag overdag nog enige tijd over het uiterste noordoosten van ons land. Een volgend lagedrukgebied trekt zaterdag via Engeland het midden van de Noordzee alwaar het zondag overdag geleidelijk opvult. Het bijbehorende koufront trekt zaterdag (Koningsdag) van west naar oost over ons land. Na passage van het koufront bevinden we ons in maritiem polaire lucht. Na het weekeinde hebben we te maken met een meanderende zonale stroming waarin van tijd tot tijd frontale storingen van west naar oost over onze omgeving trekken. We bevinden ons dan meestentijds in maritiem polaire lucht.

Modelbeoordeling en onzekerheden
De overgang van het huidige warme weertype naar een koeler weertype zit eenduidig in het EPS. De timing van de frontpassage schuift nog enigszins in de tijd maar zal plaatsvinden op donderdag. Een aandachtspunt is het windveld rondom het laag in het weekeinde, kans op zware windstoten ligt zaterdag (Koningsdag) rond 30%. Vanaf het weekeinde liggen de maxima iets beneden het langjarig gemiddelde, de minima daarentegen zullen dan nog steeds iets boven het langjarig gemiddelde liggen. De neerslagkansen zijn vanaf zaterdag met ca. 80% hoog. Ook volgende week zien we een wisselvallig weerbeeld, de neerslagkansen nemen slechts langzaam af. De wind blijft meestentijds in de zuidwesthoek, zonder noemenswaardige uitschieters overigens. Aan het einde van de verwachtingsperiode neemt het aantal warme leden weer toe naar ca. 30% terwijl de neerslagkans afneemt naar ca. 40%.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Wisselvallig weertype met van tijd tot tijd regen(buien) maar soms ook zon. De maximumtemperatuur daalt geleidelijk naar waarden beneden normaal in het weekeinde.

Samenvatting EPS-periode:
Aanvankelijk grote kans (ca. 70%) op een wisselvallig weertype met maximumtemperaturen rond of iets beneden het langjarig gemiddelde. Later in de periode afnemende neerslagkansen en mogelijk ook weer warmer.

Paraaf meteoroloog: homan