Volutus (rolwolk)

08:15 16:31

Volutus (rolwolk)

Definitie
Een rolwolk is een langgerekte wolk die om zijn horizontale as draait en geheel los staat van de wolken er boven.

Ontstaanswijze
De meest gebruikte verklaring voor het ontstaan van rolkwolken is een koude vallende wind uit een forse (onweers)bui. Deze koude luchtstroom botst van boven tegen warme lucht die aanwezig is op de grond. Dit wordt in een buiensituatie ook wel een gustfront (windstotenfront) genoemd. De warme lucht wordt vervolgens vooruit en omhoog gedrukt en condenseert waardoor de wolk ontstaat. Omdat het gustfront vooruit beweegt, beweegt ook het proces van het opduwen van de lucht vooruit. Hierdoor kan de wolk om zijn horizontale as gaan rollen.
Volutus (foto: onbekend)
Volutus (foto: onbekend)